ยี่ห้อสินค้า ปิงปอง

รายการแข่งขันปิงปอง ล่าสุด!
สายด่วนปิงปองเฟรนด์ชิป
 • อุปกรณ์กีฬาปิงปอง
 • สถานที่เล่นปิงปอง
 • การแข่งขันปิงปอง
สอบถามได้ที่

083 493 6365

ปรึกษาปัญหาปิงปอง  ฟรี !!!

ประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติประจำปี 2552 อีเมล์
Thursday, 06 August 2009

*ข่าวจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนปากเกร็ด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการซีเกมส์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัว ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 นี้

ตาม ที่สมาคมฯ เปิดให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ เพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติในการเก็บตัวฝึกซ้อมและส่งเข้าร่วมการแข่งขันใน รายการต่างๆ โดยจะคัดเลือกจากนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ นักกีฬาที่มีผลงานสะสมต่อเนื่องในรอบปี นักกีฬาที่มีผลงานเด่น ได้รับรางวัลในรายการที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขัน ตลอดจนนักกีฬาโครงการของสมาคมฯ ที่ฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นประจำ ฯลฯ นั้น

ในการนี้สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศให้มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนปากเกร็ด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการซีเกมส์ ณ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัวที่ทำการสมาคมฯ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลาระหว่าง 14.00 น.-18.00 น. ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 นี้

จากการที่สมาคมฯ ได้ประกาศ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติประจำปี 2552 ซึ่งมีนักกีฬาผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามรายชื่อดังนี้

นักกีฬาชายที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติประจำปี 2552

 1. นายภุชงค์               สงวนสิน
 2. นายภาคภูมิ            สงวนสิน
 3. นายชัยศิษฏ์            ชัยทัศน์
 4. นายสิทธิโชค          วิภาวัฒนกุล
 5. นายธนวัฒน์           วิภาวัฒนกุล
 6. นายคมปราชญ์       มณีธรรม
 7. นายสิขเรศ              กิจสำเร็จ
 8. นายศุภรัตน์            เมืองทิพย์
 9. ด.ช.ภาดาศักดิ์         ตันวิริยะเวชกุล
 10. ด.ช.สุชาติ               พิทักษ์กุลสิริ
 11. นายดนุสรณ์           ชาญวลิชล
 12. นายนันทสุทธิ์        ลีลายุทธ
 13. นายนฤเบศธ์           สายสุ้ย
 14. นายยศวรรษ           ไพสิฐวิโรจน์
 15. นายวิศิษย์ศักดิ์        ปฐมกุลเวสารัช
 16. ด.ช.ธนพล              สันติวัฒนธรรม
 17. นายพีรพล              คุณประเสริฐ
 18. นายสุริยะ               ประสเริฐศรี
 19. นายเครือทิพย์         ทองอยู่
 20. นายยุทธนา            ทับบุญมี
 21. นายเศกศักดิ์           คมขำ
 22. นายสุริยัน              ชาลี
 23. ด.ช.คมกริช            แสงเป๋า
 24. นายเรืองศักดิ์          ชูเชิด
 25. นายกรกช               สมบูรณ์
 26. นายปริญญา           นนท์สาเกตุ
 27. นายนิคม                วงศ์ศิริ
 28. นายเสกพงษ์           ยมจินดา
 29. นายอุดมรักษ์          ปรางทอง
 30. นายมนตริพรรธน์  นิธิเบญญาภิสมัย
 31. นายสิริพงษ์            พึ่งแย้ม

นักกีฬาหญิงที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติประจำปี 2552

 1. น.ส.อนิศรา            เมืองสุข
 2. น.ส.นันทนา          คำวงศ์
 3. น.ส.สุทธิลักษณ์      รัตนประยูร
 4. น.ส.ธิดาพร            วงศ์บุญ
 5. น.ส.ปรียกัญญ์        เตรียมโพธิ์
 6. น.ส.อารียา             แสงเป๋า
 7. ด.ญ.ลักษิกา            ทองทรัพย์
 8. ด.ญ.สุธาสินี           เสวตรบุตร
 9. ด.ญ.พิสิฏฐา           เมฆอัมพร
 10. ด.ญ.ปิยพร              ปานนาค
 11. น.ส.ภัควิภา            สุทธิยุทธ
 12. น.ส.สุวิดา              โทศรีทา
 13. น.ส.กนิษฐา           โพธิอุดมสกุล
 14. น.ส.กรกช              สุภาเนติรัตน์
 15. น.ส.ปารวัณ            พัดมา
 16. น.ส.พรรัตน์           รูปสูง
 17. ด.ญ.ณัฐนรี             ชัยพิพัฒน์
 18. น.ส.นุจรี                วงศ์พมิตร
 19. ด.ญ.ธมลวรรณ       เขตต์เขื่อน
 20. ด.ญ.จรรยาพร        วรภักดี


หมายเหตุ :
 1.รายชื่อที่ได้ประกาศให้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ ยังไม่รวมถึงนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์จากรายการแข่งขัน All Thailand เซอร์กิต 5 นครราชสีมา
 2.ราย ชื่อที่ได้ประกาศให้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติเป็นราย ชื่อเบื้องต้น สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิการเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีม ชาติ
 3.รายละเอียดการคัดเลือกตัวนักกีฬา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันคัดตัวฯ


สกุล อริยโชติมา
รายงาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >